Ц Е Н О В А    Л И С Т А   А Н А Л И З И  2020

 

Показатели и анализи

Ценав лв/бр. с ДДС

АЛКОХОЛ

1

Определяне на алкохол във вина и виноматериали с “Ебулиометър”

  1. 50

2

Определяне на алкохол във водно алкохолни смеси, ракии и спиртни напитки с “Алкотест”

  1. 50

3

Определяне на алкохол със спиртомер

  1. 50

4

Анализ за метилов алкохол във ВАН

118.00

ЗАХАРИ

5

Определяне на захарно съдържание с дигитален или ръчен рефрактометър

3.00

6

Определяне на захарно съдържание с ареометър

5.00

7

Определяне на относително тегло с ареометър

5.00

8

Определяне на остатъчни захари с тест таблетки

5.00

9

Определяне на редуциращи захари по Шорл

15.00

10

Определяне на редуциращи захари по Шорл с инверсия

20.00

КИСЕЛИНИ

11

Определяне на рН с преносим или настолен pH-метър

3.00

12

Определяне на титруеми киселини – чрез титруване

5.00

13

Определяне на летливи киселини по Жолм с полу-автоматичен парогенератор

5.50

14

Определяне на органични киселини с тест методи (ябълчена, млечна)

11.00

15

Определяне на киселинност на оцет чрез титруване

5.00

ВОДА

16

Твърдост на вода с немски тест комплект в ºH

7.50

17

Проводимост на вода или друга течност

3.00

ДРУГИ

18

Дегустация на 1 брой проба

1.20

19

Определяне на серен диоксид (свободен и общ) във вина и виноматериали по Франц Паул аспирационно

5.60

20

Определяне на серен диоксид на оцет йодометрично

10.80

21

Определяне на протеинова стабилност на вина с Бенто Тест

9.60

22

Схеми за обработка - час

42.00

23

Определяне на общ екстракт и беззахарен екстракт на вина чрез изчисление

7.00

КОМПЛЕКТ АНАЛИЗИ

24

Определяне на:

Алкохол (т. 1); Летливи киселини (т. 4), Титруеми киселини (т. 5), Редуциращи захари (т. 9), pH (т.13) , определяне на свободен и общ SO2 (т.6)

25.00

25

Определяне на:

Алкохол (т. 1); Летливи киселини (т. 4), Титруеми киселини (т. 5), Редуциращи захари (т. 10), pH (т.13) , определяне на свободен и общ SO2 (т.6)

35.00

26

Определяне на:

Алкохол (т. 1); Летливи киселини (т. 4), Титруеми киселини (т. 5), Редуциращи захари (т. 9), pH (т.13) , определяне на свободен и общ SO2 (т.6)

40.00

 

ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС В ЛЕВА В СИЛА ОТ 01.07.2019

 

Русе 05.20 г.                                                                                                

Управител:

Александър Николов